Our authors

Our Books
More than 500 authors
from all continents.

Historical Origins of International Criminal Law
Historical Origins of
International Criminal Law

Our Books
Philosophical Foundations of
International Criminal Law

Policy Brief Series

Our Books
Concise policy briefs on policy challenges in international law.

Our Books
Research on quality
control in fact-work.

Our Chinese and Indian authors

Our Books
TOAEP has published dozens of Chinese and Indian authors.

Twitter

[B] [C] [D] [F] [G] [J] [L] [M] [N] [Q] [S] [T] [U] [W] [X] [Y] [Z]

Bai, Guimei:

Bais, Devasheesh:

Bakshi, Anuradha:

Bakshi, Pooja:

Banerjee, Milinda:

Bhattacharjee, Shikha Silliman:

 

Chan, Ho Shing Icarus:

Chan, James:

Chao, Yi:

Chen, Bo:

Cheah, Wui Ling:

Chhibbar, Shikha:

Choong, Xun Ning:

 

Deng, Hua:

Deva, Surya:

 

Fan, Yuwen:

 

Gao, Hong

Gao, Xiudong:

Gong, Renren:

Grover, Leena:

Guo, Jing:

Guo, Yang:

 

Jain, Neha:

Jia, Bingbing:

Jing, Lu:

Joseph, Abraham:

 

Kopariha, Vinamra:

 

Lalit, Shreeyash U:

Li, Dan:

Ling, Yan:

Liu, Daqun:

Liu, Renxiang:

Liu, Yiqiang:

 

Ma, Chengyuan:

 

Ng, Pei Yi:

 

Qiao, Cong-rui:

 

Singh, Narinder:

Sinha, Manoj Kumar:

Shang, Weiwei:

Shi, Bei:

Song, Sang-Hyun:

Song, Tianying:

Suami, Takao:

Sun, Xiaoxia:

Sun, Yi:

 

Tandon, Pratibha:

Tandon, Usha:

Tian, Qing:

 

Udayachandran, Varadharajan

 

Wang, Houli:

Wang, Xintong:

Wang, Ying:

Weidong, Ji:

Wu, Xiaodan:

 

Xiang, Longwan:

Xiao, Jingren:

Xue, Ru:

 

Yang, Ken:

Yang, Lijun:

Yi, Ping:

 

Zeng, Siqi:

Zhang, Binxin:

Zhang, Kangle:

Zhang, Qi:

Zhang, Tianshu:

Zhang, Xin:

Zhang, Yueyao:

Zhong, Yuxiang:

Zhou, Lulu:

Zhu, Dan:

Zhu, Feng:

Zhu, Lijiang:

Zhu, Wenqi:

Lexsitus

Lexsitus logo

CILRAP Film

CMN Knowledge Hub

CMN Knowledge Hub
Online services to help
your work and research.

CILRAP Conversations

Our Books
CILRAP Conversations
on World Order

M.C. Bassiouni Justice Award

M.C. Bassiouni Justice Award

CILRAP Podcast

CILRAP Podcast