Reviews of some TOAEP books

  • Review of Sensou to heiwa no aida: Hossokuki nihon kokusaihougaku ni okeru 'Tadashii sensou' no gainen to sono kiketsu ​ by Hitomi Takemura​ in Journal of Peace Research 140409;